Hof buitenspel in sportzaken

Nederland en Frankrijk willen af van de dominante rol van het Europees Hof van Justitie in sportconflicten. De sportbonden moeten meer zeggenschap krijgen, vindt staatssecretaris Bussemaker (Sport). Gisteren vergaderden EU-sportministers in Lissabon.

pagina 10