Herdenkingspagina Jan Wolkers

Jan Wolkers, die deze week is gecremeerd, was een regelmatig schrijver in de kolommen van NRC Handelsblad. Bij wijze van eerbetoon drukken wij hier een bijdrage uit de krant van 15 augustus 1987 opnieuw af, met de originele koppen en illustratie. Het stuk is Wolkers' bijdrage aan een serie, waarin schrijvers was gevraagd om een bespie-geling over hun eigen dood. Een artikel van schrijver Abdelkader Benali over de betekenis van Wolkers in zijn leven, en een gelegen-heidsgedicht van Ingmar Heytze complementeren deze herdenkingspagina.