Correcties & aanvullingen

Wijn

In het artikel Wijn verandert in een microbiologische bom (dinsdag 23 oktober, pagina 16) staat Bourgogne waar Bordeaux had moeten staan.

Europees Hof

In het artikel De lange nasleep van een ramp (woensdag 24 oktober, pagina 4) staat dat het Europees Hof de aanpak van de EU-regeringen van verontreiniging vanaf schepen als „te slap” afwees. Dit is onvolledig. Het Hof verklaarde het betreffende ‘kaderbesluit’ nietig, omdat het op een onjuiste rechtsgrondslag was vastgesteld.