Correcties

Brouwers

In het kader bij de bespreking van de nieuwe roman van Jeroen Brouwers (Boeken, 19.10.2007) is de titel van zijn debuut uit 1967 verkeerd weergegeven. Het boek heet Joris Ockeloen en het wachten.

Fotovoorkeur

In de bespreking van het boek Fotovoorkeuren (Boeken, 19.10.2007) is de naam van de voormalige conservator van het Leids Prentenkabinet verkeerd gespeld. Het moet zijn: Ingborg Th. Leijerzapf.