Zwart werken neemt toe in EU

Brussel, 25 okt. - Zwart werken neemt toe in de Europese Unie. Dit zei Vladimir Spidla, de eurocommissaris voor Sociale Zaken, gisteren op een persconferentie in Brussel. ”Natuurlijk is er veel zwart werk”, zei Spidla, ”omdat het voordelig lijkt voor zowel de werknemers als de werkgevers.” De bouw en de huishoudelijke hulp noemde hij met name als sectoren waarin veel zwart werk voorkomt. De stijging komt onder meer door de hoge druk van belastingen en sociale premies op laagbetaald werk en door de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten zoals Polen, Roemenië en Bulgarije. Hierdoor komen zij in West-Europa terecht in het circuit van zwart werken. Spidla noemde zwart werken ”uitzonderlijk schadelijk” voor het Europese sociaal-economische stelsel en slecht voor het bedrijfsleven omdat het een vorm van oneerlijke concurrentie is. Hij hield een pleidooi voor lagere sociale lasten op arbeid, vermindering van de administratieve lastendruk en verscherping van de controles op zwart werken.