Straf voor kijken naar kinderporno

Het tegen betaling bekijken van kinderporno op internet wordt strafbaar. Het bezit van kinderporno was dat al, maar daarmee konden alleen mensen worden vervolgd die kinderporno daadwerkelijk opsloegen op hun eigen computer.

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) heeft vandaag een Europees verdrag getekend voor de bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Daarmee verplicht Nederland zich onder meer om het zich „bewust toegang verschaffen tot kinderporno met behulp van informatietechnologie”, strafbaar te maken.

Om te voorkomen dat iemand die op internet per ongeluk of toevallig met kinderporno in aanraking komt, ook strafbaar is, moet de staat voor de rechter aannemelijk maken dat iemand „met weloverwogen bedoelingen naar kinderporno kijkt”, zegt Hirsch Ballin.

Dat kan bijvoorbeeld als iemand met een creditcard voor het bekijken van beelden heeft moeten betalen. „Dat bewijst dat iemand bewust voor beelden heeft betaald.” Zo vermijden we de bewijsproblemen bij mensen die terecht of onterecht beweren dat ze per ongeluk op een bepaalde website terecht zijn gekomen.”

Met de maatregel zal het internet minder aantrekkelijk worden voor „de groep die uit een pervers winstoogmerk kinderporno verspreidt”, hoopt de minister. „Maar het is duidelijk dat je de gratis verspreiding via internet hiermee niet vat”, zegt hij. Het aanpakken daarvan levert „allerlei bewijsproblemen” op.

De afgelopen jaren zijn verschillende kunstenaars vervolgd voor bezit van beelden van kinderen die volgens de autoriteiten pornografisch zijn, maar volgens de verdachten zelf kunstuitingen zijn. „Het laatste woord over het grensgebied met de kunst is zeker nog niet gezegd”, zegt Hirsch Ballin. „Maar op internet ligt de realiteit van heden mijlenver van de discussie over de afbakening van kunstuitingen.”

De kinderpornosites die het Korps Landelijke Politiediensten in de gaten houdt, bevatten volgens de minister „zonder enige twijfel beelden die vernederend en weerzinwekkend voor de kinderen zijn”. Hirsch Ballin: „Over de beelden die wij zien, kunnen geen interpretatieverschillen bestaan.”

Mensenrechten: pagina 3