Rondrennen bij doop geen goed signaal

De koninklijke familie is toch de voorbeeldfamilie bij uitstek. Kennelijk vond die familie het goed dat tijdens een formele plechtigheid de kinderen rondrenden en zelfs aan de kleding van de voorganger/ambtsdrager trokken (foto `Prinsesje in Den Haag gedoopt` NRC Handelsblad, 22 oktober).

De minister-president en de minister van Jeugd en Gezin dragen uit dat veel gezinnen tekortschieten in het bijbrengen van normen en gewenst gedrag. In het licht hiervan geeft dit `vrolijke, speelse en ach het zijn maar jonge kinderen-beeld` van de koninklijke familie een verkeerd signaal.