Plots zijn er 150.000 moslims minder

Nederland telt geen miljoen moslims, maar 850.000.

Dat is het gevolg van een nieuwe rekenmethode.

Eén miljoen. Zoveel moslims zijn er in Nederland, zo stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) altijd.

Het miljoen werd vaak genoemd, in discussies over de islam. Geert Wilders, fractieleider van de Partij voor de Vrijheid, sprak ooit van een „tsunami van islamisering”.

Maar nu blijken er ineens 150.000 minder moslims in Nederland te zijn, zo maakte het CBS gisteren bekend. Het afgelopen jaar was ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking moslim. Dat zijn 850.000 personen. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas over 10 à 15 jaar zijn.

Dat het aantal lager uitvalt, komt door een nieuwe, nauwkeuriger rekenmethode. Tot voor kort bepaalde het CBS het aantal moslims door per allochtone herkomstgroep het aantal moslims te bepalen. Sinds kort maakt het bureau gebruik van enquêtes waarin ondervraagden zelf aangeven tot welke religieuze gezindte zij zich rekenen. Hieruit blijkt dat vluchtelingen die in Nederland asiel gekregen hebben, minder vaak moslim zijn dan de inwoners in hun land van oorsprong. Dat geldt voor Irakezen en Egyptenaren, maar vooral voor Iraniërs. Van hen is de helft moslim, in Iran zelf is dat 98 procent.

Maar zijn er ook minder moslims van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland door de nieuwe telling van het CBS? Niet of nauwelijks, zegt Jan Latten, demograaf bij het CBS. Circa negen van de tien zeggen moslim te zijn. Deze twee groepen zijn vrijwel volledig islamitisch gebleven.

De segregatie neemt toe, als het om deze groepen gaat, zegt Latten. Ze wonen bij elkaar, hebben hun eigen winkels, ze gaan met elkaar op school en ze trouwen met elkaar. Moslims van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn veel sneller gekwetst als ze op hun geloof aangesproken worden dan autochtone Nederlanders.

Hangen jonge moslims sterker aan hun geloof dan hun ouders? Dat is niet bekend. Feit is wel dat 18- tot 29-jarige allochtone moslims onverminderd hechten aan een partner van gelijk geloof. Bijna acht op de tien mannen en zelfs negen op de tien vrouwen vinden dit belangrijk.

Het aantal moslims neemt nog toe, de komende jaren. Als je met de huidige condities doorrekent, dan komt het aantal moslims in 2050 uit op 1,3 miljoen. Dan is circa 8 procent van de bevolking moslim.