Nederland niet op slot, wel beter bewaakt

Er staan zoveel vreemde uitspraken in het artikel van Wouter van Dieren, dat er nauwelijks zinnig weerwoord is te schrijven. Wetenschappers worden tegenover politici en voormannen van NGO`s gezet, maar de voormannen van NGO`s zijn vaak wetenschappers. De `hand aan de kraan` bij het boren naar gas bij de Waddenzee is wel degelijk nodig, omdat het de basis vormt van de afspraak, de voorwaarde waaronder het boren mag plaatsvinden.

Niemand kan namelijk met absolute stelligheid weten of er bodemdaling zal plaatsvinden of niet. Meten is weten. Bij meer daling dan afgesproken wordt het boren stopgezet.

Ik weet niet precies wat de schrijver heeft beoogd duidelijk te maken. Naar mijn mening toont hij vooral aan dat de Vogel en Habitat Richtlijn en de `Groene sector`, zo die laatste al goed is te definiëren, een onmisbaar instrument vormen om ons land leefbaar te houden.