NAVO sust onderlinge spanning

Diverse lidstaten van de NAVO gaan een grotere rol spelen bij de militaire operatie in Afghanistan. Zo is de oplopende spanning binnen het bondgenootschap over het gebrek aan medewerking voorlopig gesust.

Dit is het resultaat van de tweedaagse informele bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie die vanmiddag in Noordwijk is afgesloten. De bijeenkomst was in het bijzonder van belang voor Nederland, dat al maanden naarstig op zoek is naar partners voor de militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Nederland wil daar na 1 augustus volgend jaar alleen blijven als er meer landen bijkomen. Tijdens de bijeenkomst in Noordwijk heeft minister Van Middelkoop van Defensie aangedrongen op grotere steun voor de in het zuiden van Afghanistan actieve landen. Die bereidheid is uitgesproken, zij het zonder harde toezeggingen, waarmee de kans is toegenomen dat de Nederlandse regering volgende maand tot verlenging van de missie zal besluiten. De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates zei „te hopen en te verwachten” dat Nederland zal blijven.

Een van de voor Nederland positieve signalen geeft Frankrijk, dat circa 50 man beschikbaar wil stellen om Afghaanse militairen in het zuiden te trainen. Zo committeert Frankrijk zich aan de militaire acties in het zuiden en een hoge Amerikaanse diplomaat sprak dan ook van een „grote strategische verandering” als de Fransen deze stap zetten. Nederland is nog met Frankrijk in gesprek over grotere Franse betrokkenheid. Eerder werd al bekend dat Den Haag kan rekenen op steun van Georgië, Slowakije en Hongarije.

Begin volgende maand hopen de militaire chefs van de NAVO tijdens een speciale bijeenkomst in het Belgische Mons concrete afspraken te maken over nieuwe bijdragen van de lidstaten in Afghanistan. De Amerikaanse minster van Defensie, die eerder deze week vraagtekens plaatste bij de solidariteit binnen de NAVO, zei bij de andere lidstaten een positievere opstelling te hebben bespeurd dan verwacht. Hij voegde toe dat er meer bijdragen moeten komen om de NAVO aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen.

De Duitse minister van Defensie, Franz Josef Jung, leverde vlak voor het begin van de bijeenkomst kritiek op de „simpele” roep om meer troepen. Hij vindt dat de nadruk moet komen te liggen op de opbouw van Afghanistan.