Natuurmonumenten wel compromisbereid

In zijn artikel op de Opiniepagina van 15 oktober slaat Wouter van Dieren de plank behoorlijk mis. Hij doet alsof Nederland het slachtoffer is van een overijverige ambtenaar die 200 natuurgebieden voor de Vogel- en Habitat Richtlijnen (VHR) heeft aangewezen. Om de ernst daarvan te staven beweert hij dat er in heel Frankrijk slechts 22 VHR-gebieden zijn. In werkelijkheid zijn dat er meer: 1.743. Ook Frankrijk beseft hoe belangrijk het is natuurgebieden te beschermen die op Europees niveau waardevol zijn.

Tevens stelt hij dat groene organisaties tegen weguitbreiding zijn en geen compromissen kunnen sluiten. Natuurmonumenten heeft het tegendeel aangetoond. Kijk maar naar de plannen voor de Tweede Maasvlakte en de A4 Midden-Delfland, waarbij Natuurmonumenten heeft ingestemd met uitbreiding van economische activiteiten en het aanleggen van een ontbrekend stuk snelweg. In ruil daarvoor wordt flink geïnvesteerd in natuur en landschap. Aantasting van het Naardermeer en het landschap van Vecht en Gein was voor ons echter onbespreekbaar. Vandaar dat wij in de kwestie A6/A9 ervoor hebben gekozen om nu eens niet te wijken voor andere belangen. Het resultaat mag er zijn: natuur en landschap blijven gespaard, de overheid investeert 87 miljoen extra in kwaliteit van het groen en er is inmiddels geld uitgetrokken voor de verdiepte aanleg en overkapping van een deel van de te verbreden wegen.