Longmedicijn vaak verkeerd gebruikt

Rotterdam, 25 okt. Eén op de drie patiënten met chronische bronchitis of emfyseem gebruikt zijn inhalatiemedicijn, oftewel `longpufjes`, verkeerd. Dit vonden Duitse onderzoekers onder leiding van internist/longarts Siegfried Wieshammer van de Klinikum Offenburg in Duitsland. Zij presenteerden hun bevindingen deze week op het congres van the American College of Chest Physicians in Chicago. De artsen observeerden 224 patiënten die inhalatiemedicijnen in poedervorm gebruikten, met vier verschillende, ook in Nederland veel gebruikte inhalers (apparaatjes waaruit de stof ingeademd wordt): Aerolizer, Diskus , HandiHaler en Turbuhaler. 32% maakte minimaal één fout bij het gebruik. Hoe ouder de patiënt en hoe slechter de longfunctie, hoe slechter het gebruik. Patiënten die vooraf instructie hadden gekregen over het gebruik deden het gemiddeld beter. Als inhalatiemedicijnen niet goed worden gebruikt, komt de werkzame stof niet in de long en is de therapie niet of onvoldoende effectief.