Leden hebben binnen VVD geen afdelingen

In NRC Handelsblad van 16 oktober wordt door de heer Talen beweerd dat hij, gesteund door 10 -35 afdelingen, een motie tegen het hoofdbestuur in zal dienen. Er zouden tegen de 4.200 handtekeningen zijn verzameld.

Bij deze beweringen van de heer Talen kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. Immers de VVD kent sinds enige jaren het `one-man-one-vote`-systeem. Afdelingen bepalen niet langer op basis van het aantal leden de stemming. Ieder aanwezig VVD-lid kan op een vergadering ten hoogste zijn eigen stem en maximaal twee stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Tijdens de Algemene vergadering in Veldhoven op 15 september waar de `kwestie-Verdonk` uitgebreid aan de orde was, werden tussen de 1.070 en 1.100 stemmen uitgebracht. De moties van de heer Talen konden daar rekenen op de steun van rond de 400 aanwezige leden.

Kennelijk rekent de heer Taal er op dat tijdens de voortzetting van die vergadering op 8 december in Rotterdam ten minste een dikke 1.000 leden met twee machtigingen aanwezig zullen zijn of 4.200 leden die achter hem staan. Dat zou betekenen dat de bijna 700 leden die hem niet steunden merendeels van gedachten zijn veranderd.