Komeet verliest even zijn staart door gasbel

Rotterdam. Het werd wel voor mogelijk gehouden, maar was nog niet eerder waargenomen: een komeet die zijn staart verliest. Afgelopen april overkwam het komeet Encke, een onopvallende komeet die telkens in ruim drie jaar tijd in een ruime baan rond de zon beweegt. In april, toen deze in de buurt van de zon was, verdween zijn staart. Dat werd waargenomen door satelliet STEREO-A, die ruwweg in de baan van de aarde rond de zon draait. Op 20 april verscheen in haar beeldveld een reusachtige gasbel die uit de zonnecorona was weggestoten. Toen deze miljard ton gas de komeet had bereikt, werd diens staart in eerste instantie helderder, om vervolgens van de komeetkern af te breken. De staart van een komeet bestaat voor een deel uit geïoniseerde gassen die door de zonnewarmte uit de ijzige komeetkern zijn vrijgemaakt. Een ander deel bestaat uit de stofdeeltjes die uit het ijs ontsnappen. Vermoed wordt dat Encke`s staart werd losgetrokken door het magnetische veld aan de voorzijde van de aanstormende gasbel. Dit veld veroorzaakte zoveel turbulentie en instabiliteit dat de staart losliet en door de gasbel werd meegeveegd. De druk van het gas in de bel zou voor deze loslating ontoereikend zijn geweest. Nog geen uur later was achter de kern een nieuw, lichtend spoor verschenen: de komeet was een nieuwe staart aan het vormen.