Huilbaby? Baby’s huilen nooit zomaar!

Een nieuwe video voor ouders met een huilbaby adviseert: rust en regelmaat.

Alsof er niks ernstigs aan de hand zou kunnen zijn.

Rust, regelmaat en de baby inbakeren. Dat advies krijgen ouders met een huilbaby middels de nieuwe instructiefilm Huilbaby? Rust en regelmaat!, bericht nrc.next op 23 oktober. Gewoon een beetje structuur aanbrengen in het dagelijkse leven dus, dan komt alles goed.

Dat advies is wel heel kort door de bocht. En ik kan het weten, want mijn zoon Kevin van acht maanden was een echte huilbaby. Na tien weken lang zonder enig resultaat de adviezen van het consultatiebureau en het ziekenhuis opgevolgd te hebben, waren mijn echtgenoot en ik ten einde raad. Wij geloofden namelijk niet dat onze baby zomaar huilde. Er moest toch een oorzaak zijn? Toen we dit dilemma hadden voorgelegd aan het consultatiebureau, kregen we talloze goedbedoelde adviezen om het symptoom ‘huilen’ te bestrijden, terwijl niemand zich verder wenste te verdiepen in de oorzaken ervan.

We deden alles, maar niets werkte. We zorgden voor rust en regelmaat en lieten onze zoon een uur voor zijn bedtijd even huilen. Tussen de huilbuien door vroegen we de huisarts om advies, zochten naar hulp op internet en raadpleegden allerlei boeken.

Omdat ook de borstvoeding moeizaam ging, schakelden we als laatste redmiddel een lactatiekundige in. Zij gaf goede raad, maar het geven van borstvoeding bleef een nachtmerrie. Gelukkig liet de lactatiekundige het hier niet bij zitten. „Er moet een oorzaak zijn”, zei ze en vroeg ons of onze zoon toevallig een voorkeurszijde had met zijn hoofd. Inderdaad, ons kindje lag altijd op links en kon zijn hoofd moeilijk naar rechts draaien. Maar wat had dat met huilbaby’s te maken, dachten we.

De lactatiekundige verwees ons door naar een alternatieve geneesvrouw. Zij beoefende craniosacrale therapie: een therapievorm waarin er vanuit wordt gegaan dat alles in het lichaam een eenheid vormt.

Al snel kwam de diagnose. Tijdens de snelle geboorte was waarschijnlijk een zenuw van de schedel naar één van de inwendige organen bekneld geraakt. Dit veroorzaakt vaak buik- en schedelklachten. Een kind kan onrustig worden, veel gaan huilen en slecht slapen. Zo’n baby wordt dan vaak een huilbaby genoemd.

Door gerichte, zachte behandeling van de schedelbasis verdwenen de klachten. We vinden het nog steeds een wonder. Onze baby lag tijdens de behandeling zelfs te lachen. Na vijf behandelingen kon hij zijn hoofd gewoon draaien en was hij weer het zonnetje in huis.

De les die wij hebben geleerd, was deze: een baby huilt niet voor niets. En geen ouder die zich van die intuïtie moet laten afbrengen door goedbedoelde adviezen van consultatiebureaus en instructiefilms.

Saskia van Bruinessen is communicatieadviseur en moeder van Kevin (8 maanden).

Craniosacrale therapie is niet onomstreden. Zie voor meer informatie kwakzalverij.nl > zoek op ‘craniosacrale therapie’