Europese natuurregels van groot belang

Wouter van Dieren voedt de gedachte dat Nederland op slot gaat door de Europese Vogel- en Habitat Richtlijn (VHR). Hij mist een belangrijk punt, namelijk het enorme belang van de Europese natuurregels voor onze samenleving. De regels dragen er toe bij dat Europa`s belangrijkste natuurgebieden, zoals de Waddenzee en de Franse Camarque, voor planten, vogels, andere dieren én mensen behouden blijven. Europese afspraken daarover zijn hard nodig, want de Europese en vooral de Nederlandse natuur staat er niet goed voor.

Eind juni verscheen een rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) waaruit bleek dat het met maar liefst tweederde van de dier- en plantsoorten in ons land slecht gaat. Soorten als de grote vuurvlinder, velduil en grote karekiet dreigen hier uit te sterven. Van de 180 broedvogelsoorten in ons land, staan er 78 soorten op de Rode Lijst van bedreigde vogels. De lijst is nog nooit zo lang geweest. Met een goede uitvoering van de VHR-richtlijn kunnen we iets van die achteruitgang voorkomen, zodat ook onze kleinkinderen kunnen blijven genieten van deze unieke natuur.

Natuurbescherming betekent niet dat de economische belangen op een lager pitje worden gezet. Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU te Amsterdam berekende in 2006 dat de Natura 2000-gebieden (het netwerk van Europese beschermde natuurgebieden), ons jaarlijks 4,5 miljard euro bruto opleveren.