Volkswagen raakt zijn beschermde status kwijt

De Duitse autofabrikant Volkswagen (VW) raakt zijn bijzondere beschermingsconstructie kwijt. Volgens het Europese Hof van Justitie vormt de zogeheten ‘Volkswagenwet’ een ontoelaatbare beperking van het vrije kapitaalverkeer in de Europese Unie. Die wet beschermt het automobielconcern tegen pogingen tot vijandige overname.

Gisteren bepaalde het Hof dat de beschermingsconstructie de twee publieke aandeelhouders – de Duitse regering en de regering van de deelstaat Nedersaksen, de thuisbasis van Volkswagen – bevoordeelt. Daarvoor bestaan volgens het Hof geen dwingende redenen van algemeen belang. De uitspraak betekent dat de Volkswagenwet moet worden aangepast.

De uitspraak betekent een overwinning voor grootaandeelhouder Porsche, dat een belang van 31 procent in Volkswagen heeft. Porsche streeft naar meer zeggenschap over het bedrijf, maar ziet dat tot nog toe stranden vanwege de beschermingswal.

Het proces dat de Europese Commissie tegen de Duitse regering over de Volkswagenwet aanspande is, ook buiten Duitsland, met grote belangstelling gevolgd. De Duitse regering en Nedersaksen vatten de aanklacht van Brussel niet alleen op als ondermijning van een nationale regeling, maar ook als aanval op een van de iconen van het naoorlogse Wirtschaftswunder.

De Volkswagenwet dateert van 1960. Toen sloten vijf partijen (Bondsregering, deelstaatregering Nedersaksen, werknemers, vakbonden en kleine spaarders), die alle meenden eigenaar te zijn van het merk Volkswagen, een compromis. Dat akkoord werd vastgelegd in een speciale wettelijke regeling.

Na klachten kwam de Europese Commissie in 2003 tegen de wet in het geweer.