Strengere criteria voor bestrijdingsmiddelen

Criteria voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw moeten veel strenger worden. Dat heeft het Europees Parlement gisteren besloten. Volgende week zullen de ministers van Milieu de voorstellen van het parlement bespreken.

„Het aantal middelen dat we nog mogen gebruiken in Europa zal heel beperkt worden”, zegt Jaap van Wenum, gewasbeschermingsspecialist bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In de ogen van de LTO is het resultaat van de stemming gemengd. Een aantal beperkingen op het gebruik, zoals een spuitverbod in een strook van tien meter langs de waterkant, heeft het naar tevredenheid van de LTO niet gehaald.

Het was een „groene stemming” in het parlement gisteren, zegt Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA) met tevredenheid. „Vanaf 2013 mogen kankerverwekkende stoffen niet meer worden gebruikt, en dan hebben we het over echt gevaarlijke stoffen. Ook landbouwers erkennen dat we die stoffen beter niet kunnen gebruiken.”

Milieudefensie is erg blij met deze strengere toelatingscriteria. „Dit is de belangrijkste verworvenheid van deze wetgeving”, zegt woordvoerder Wouter van Eck. „Onderzoek toont aan dat kwetsbare groepen als kleine kinderen grote risico’s lopen. Als een stof verdacht is, moet je die niet in ons eten willen hebben. Hersenen die nog in ontwikkeling zijn, kunnen gemakkelijk schade oplopen.”

Van Wenum van LTO meent dat de situatie iets genuanceerder ligt. „Het lijkt logisch om te zeggen: kankerverwekkende stoffen, die willen we toch niet”, zegt van Wenum. „Maar sommige middelen worden gebruikt aan het begin van het productieproces en zijn tegen het einde allang weer afgebroken. Wat het parlement wil, is echter een keiharde, rigide toepassing van toelatingscriteria.”

Europarlementariër Jan Mulder (VVD) noemt de positie van het Europees Parlement „extreem” en „ontoelaatbaar”. Mulder zegt zich nog niet bij dit resultaat neer te zullen leggen.

De besluiten van het parlement gaan nu naar de ministers van Landbouw en van Milieu. De laatsten komen volgende week dinsdag in Luxemburg bijeen. Als de lidstaten de wetgeving in deze vorm afwijzen, komt zij terug bij het parlement. Corbey houdt er al rekening mee dat het zover komt en de wetgeving moet worden afgezwakt.