Microsoft vindt zijn Waterloo in Brussel

Microsoft heeft de toezichthouders van de Europese Commissie heel lang gefrustreerd. Sinds de beëindiging in 2004 van een zes jaar durend onderzoek, waarin de softwarereus schuldig werd bevonden aan het misbruik van zijn monopoliemacht, hebben de toezichthouders hun best gedaan hun uitspraak af te dwingen. Nu geeft Microsoft voor het eerst zijn nederlaag toe in deze strijd, zo niet in de hele oorlog.

Microsoft heeft deze week beloofd niet verder in beroep te gaan en de royalty’s op licenties voor zijn serversoftware te verlagen. Dat is een belangrijke concessie. Microsoft verzette zich al geruime tijd tegen de verkoop van licenties aan de ontwikkelaars van zogenoemde openbronsoftware, omdat het concern bang was dat die de broncode van zijn besturingssystemen openbaar zouden kunnen maken.

De capitulatie is niet van harte gegaan. Als Microsoft in het verleden opdracht kreeg een bepaalde licentie beschikbaar te stellen, reageerde het concern vaak met duizenden pagina’s documentatie, waarover de Europese Commissie oordeelde dat die irrelevant waren.

Een hoge mededingingsfunctionaris werd daar zo kwaad om, dat hij zwoer Bill Gates tot het bittere einde te zullen bevechten. Microsoft-medewerkers waren op hun beurt even verontwaardigd over wat zij beschouwden als pogingen van niet-gekozen bureaucraten om het intellectueel eigendom van het concern te stelen.

De uiteindelijke afloop van deze oorlog is nog steeds onzeker. Toch kan de Europese Commissie Microsoft nu al een boete opleggen van meer dan 1 miljard euro. Microsoft maakt zich echter meer zorgen over de eventuele precedentwerking. Europese toezichthouders geloven nu dat ze de macht hebben om tegen Microsoft te zeggen wat het wel en niet kan integreren in zijn besturingssysteem Windows en zijn Office-software. Dat wordt door de overeenkomst van maandag niet geregeld. Microsoft zal onder scherp toezicht blijven staan als het nieuwere versies van zijn producten ontwikkelt.

Wat is de les voor andere grote Amerikaanse technologieconcerns die worden geconfronteerd met een onderzoek door de Europese mededingingsautoriteiten? De zaken tegen Intel, Qualcomm en Rambus verschillen allemaal van de zaak tegen Microsoft. Maar ook deze drie bedrijven mogen jaren van onderzoek, mogelijk hoge boetes en beperkingen van hun mogelijkheden om nieuwe producten te ontwikkelen verwachten. En als ze schuldig worden bevonden nog meer jaren van juridisch getouwtrek.

De nederlaag van Napoleon bij Waterloo leidde tot het einde van zijn pogingen om Europa te overheersen. Microsoft heeft wellicht zijn eigen Waterloo gevonden in zijn strijd tegen de Europese toezichthouders.

William Echikson