Meer kans op huis na pardon

Om asielzoekers die onder de pardonregeling vallen te kunnen huisvesten, heeft de gemeente Amsterdam hun zes jaar inschrijfduur gegeven bij de organisatie die sociale huurwoningen verdeelt. De kans om een huurwoning toegewezen te krijgen, neemt toe naarmate de inschrijfduur langer is.

Naar schatting duizend woningen zijn nodig om de voormalige asielzoekers te huisvesten, zegt de woordvoerder van wethouder Tjeerd Herrema (Wonen, PvdA). Herrema reikte vandaag de huissleutels uit aan het eerste ‘pardongezin’ dat in de hoofdstad een huis toegewezen heeft gekregen.

De gemeente denkt dat er ondanks de krapte op de huizenmarkt voldoende woningen beschikbaar zijn, liet de woordvoerder weten. „Het is niet zo dat er bepaalde woningen beschikbaar zijn gesteld. Iedereen kan op de woningen reageren.”

Jaarlijks komen in Amsterdam ongeveer elfduizend corporatiewoningen vrij. In de hoofdstad vallen vermoedelijk tweeduizend mensen onder de pardonregeling. Deze geldt voor mensen die onder de oude Vreemdelingenwet (voor 2001) een asielaanvraag hebben ingediend en nog altijd in Nederland verblijven. Tot nu toe hebben 1.200 ex-asielzoekers zich geregistreerd.