Europarlement wil strengere eisen pesticiden

Dode kraanvogel op een akker in het Hongaarse Oermenykut. In het gebied zijn meer dan 100 vergiftigde kraanvogels gevonden. Het gif zat vermoedelijk in landbouwbestrijdingsmiddelen. Foto AP The beak of a perished crane pierces the mud as it lies on a field near Oermenykut, some 150 kms southeast of Budapest, Hungary, Wednesday, March 30, 2005, after carcasses of more than hundred cranes were found here. Experts say the birds on their way to the northern regions of Europe were apparently poisoned. The reason of the poisoning is not yet known but experts think the cranes might have eaten grain containing toxic pesticide. This was the largest bird perishing of the past decade in Hungary. (AP Photo/MTI, Peter Lehoczky) Associated Press

Criteria voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw moeten veel strenger worden. Dat heeft het Europees Parlement gisteren besloten. Volgende week zullen de ministers van Milieu de voorstellen van het parlement bespreken.

„Het aantal middelen dat we nog mogen gebruiken in Europa zal heel beperkt worden”, zegt Jaap van Wenum, gewasbeschermingsspecialist bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) in een reactie. In de ogen van LTO is het resultaat van de stemming gemengd. Een aantal beperkingen op het gebruik van pesticiden, zoals een spuitverbod in een strook van tien meter langs de waterkant, heeft het naar tevredenheid van de LTO niet gehaald.

Het was een „groene stemming” in het parlement gisteren, stelt Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA) vast. „Vanaf 2013 mogen kankerverwekkende stoffen niet meer worden gebruikt, en dan hebben we het over echt gevaarlijke stoffen.”

Milieudefensie is erg blij met deze strengere toelatingscriteria. „Dit is de belangrijkste verworvenheid van deze wetgeving”, zegt woordvoerder Wouter van Eck. „Onderzoek toont aan dat kwetsbare groepen als kleine kinderen grote risico’s lopen. Als een stof verdacht is, moet je die niet in eten willen hebben. Hersenen die nog in ontwikkeling zijn, kunnen gemakkelijk schade oplopen.”

Van Wenum van LTO meent dat de situatie iets genuanceerder ligt. „Sommige middelen worden gebruikt aan het begin van het productieproces en zijn tegen het einde allang weer afgebroken. Wat het parlement wil, is echter een keiharde, rigide toepassing van toelatingscriteria.”

Europarlementariër Jan Mulder (VVD) noemt de positie van het Europees Parlement „extreem” en „ontoelaatbaar”. Mulder zegt zich nog niet bij dit resultaat te zullen neerleggen.

De besluiten van het parlement gaan nu naar de ministers van Landbouw en van Milieu. De milieuministers komen volgende week in Luxemburg bijeen. Als de lidstaten de wetgeving in deze vorm afwijzen, komt die terug bij het parlement. Corbey houdt er al rekening mee dat het inderdaad zover zal komen en de wetgeving moet worden afgezwakt.