Europarlement wil strengere eisen pesticiden

Criteria voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw moeten veel strenger worden. Dat heeft het Europees Parlement gisteren besloten. Volgende week zullen de ministers van Milieu de voorstellen van het parlement bespreken.

„Het aantal middelen dat we nog mogen gebruiken in Europa zal heel beperkt worden”, zegt Jaap van Wenum, gewasbeschermingsspecialist bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) in een reactie. In de ogen van LTO is het resultaat van de stemming gemengd. Een aantal beperkingen op het gebruik van pesticiden, zoals een spuitverbod in een strook van tien meter langs de waterkant, heeft het naar tevredenheid van de LTO niet gehaald.

Het was een „groene stemming” in het parlement gisteren, stelt Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA) vast. „Vanaf 2013 mogen kankerverwekkende stoffen niet meer worden gebruikt, en dan hebben we het over echt gevaarlijke stoffen.”

Milieudefensie is erg blij met deze strengere toelatingscriteria. „Dit is de belangrijkste verworvenheid van deze wetgeving”, zegt woordvoerder Wouter van Eck. „Onderzoek toont aan dat kwetsbare groepen als kleine kinderen grote risico’s lopen. Als een stof verdacht is, moet je die niet in eten willen hebben. Hersenen die nog in ontwikkeling zijn, kunnen gemakkelijk schade oplopen.”

Van Wenum van LTO meent dat de situatie iets genuanceerder ligt. „Sommige middelen worden gebruikt aan het begin van het productieproces en zijn tegen het einde allang weer afgebroken. Wat het parlement wil, is echter een keiharde, rigide toepassing van toelatingscriteria.”

Europarlementariër Jan Mulder (VVD) noemt de positie van het Europees Parlement „extreem” en „ontoelaatbaar”. Mulder zegt zich nog niet bij dit resultaat te zullen neerleggen.

De besluiten van het parlement gaan nu naar de ministers van Landbouw en van Milieu. De milieuministers komen volgende week in Luxemburg bijeen. Als de lidstaten de wetgeving in deze vorm afwijzen, komt die terug bij het parlement. Corbey houdt er al rekening mee dat het inderdaad zover zal komen en de wetgeving moet worden afgezwakt.