Dag Jan

Wie liefdevol zijn leven nabeschouwt

Ziet al te goed hoe het verkeren kan,

Hoe of een jonge god tot broze man

Door Moedertje Natuur werd omgebouwd.

Hij was zo zichtbaar en aandoenlijk oud

En ook al werd de oude jonge Jan

In wezen er bepaald niet anders van,

Want toen de dood ten slotte bij hem kwam,

Omdat de tijd toch echt begon te dringen,

En hem voorzichtig in zijn armen nam

Ging hij de gang van alle stervelingen.

Zijn kaars was op, en de gedoofde vlam

Vervluchtigt in de lucht tot hoge kringen.

Driek van Wissen

Driek van Wissen is in januari 2005 gekozen als Dichter des Vaderlands voor de periode 2005-2008

Rectificatie / Gerectificeerd

Dag Jan

Driek van Wissen

Wie liefdevol zijn leven nabeschouwt

Ziet al te goed hoe het verkeren kan,

Hoe of een jonge god tot broze man

Door Moedertje Natuur werd omgebouwd.

Hij was zo zichtbaar en aandoenlijk oud

En ook al werd de oude jonge Jan

In wezen er bepaald niet anders van,

Er was voor hem geen kans op lijfsbehoud.

Want toen de dood ten slotte bij hem kwam,

Omdat de tijd toch echt begon te dringen,

En hem voorzichtig in zijn armen nam

Ging hij de gang van alle stervelingen.

Zijn kaars was op, en de gedoofde vlam

Vervluchtigt in de lucht tot hoge kringen.

Dit gedicht stond gisteren afgedrukt op de voorpagina. Daarbij was de regel ‘Er was voor hem geen kans op lijfsbehoud’ weggevallen.