Brouwers: prijs is ‘dooie mus’

Auteur Jeroen Brouwers weigert de Prijs der Nederlandse Letteren, die hem op 20 november zou worden overhandigd door koning Albert II van België. Brouwers voelt zich geschoffeerd over de hoogte van oeuvreprijs, die 16.000 euro bedraagt. Dat heeft Brouwers telefonisch aan deze krant verklaard. „Je wordt naar de Parnassus getild en afgescheept met een aalmoes,” aldus Brouwers. Hij voelt zich blij gemaakt met een „dooie mus”. Brouwers: „Deze prijs wordt de Nobelprijs der Lage Landen genoemd en daar hebben de Nederlandse en Belgische regering, aangezien de prijs driejaarlijks wordt uitgereikt, ieder het luttele bedrag van 2.666 euro per jaar voor over.” De Taalunie betreurt de weigering ten zeerste. „De Prijs is bedoeld als een eerbewijs. Jammer dat wij een groot schrijver deze eer niet kunnen bewijzen.” De weigering impliceert dat de Prijs der Nederlandse Letteren dit jaar niet wordt uitgereikt. (NRC)