Britse bejaarden nu in de meerderheid

Voor het eerst in de geschiedenis zal Groot-Brittannië eind dit jaar meer 65-plussers dan kinderen van beneden de zestien jaar tellen. Dit blijkt uit berekeningen van het Britse bureau voor de statistiek.

Toch hoeven de Britten zich volgens de statistici geen echte zorgen te maken over de vergrijzing van de bevolking. Vooral dank zij forse aantallen nieuwe immigranten zullen er meer mensen zijn om de groeiende bejaardenpopulatie financieel en anderszins op te vangen dan tot nu toe was aangenomen.

Als de huidige trends zich voortzetten, neemt de bevolking door de komst van de nieuwkomers ook aanzienlijk toe, van 60 miljoen nu tot 65 miljoen in 2016 en 71 miljoen in het jaar 2031.

Dit heeft meteen tot bezorgde reacties geleid. „Het zal vooral in het zuiden van het land zorgen voor een verschrikkelijke verstopping van de wegen en de infrastructuur in het algemeen”, voorspelt David Coleman, een demograaf die is verbonden aan de universiteit van Oxford.

Ook Migration Watch, een organisatie die van mening is dat de omvangrijke immigratie een halt moet worden toegeroepen, toonde zich geschokt. „Deze geweldige toename is te vermijden als er nu actie wordt ondernomen”, stelde Migration Watch in een verklaring. „Anders zullen de gevolgen voor onze maatschappij inderdaad zeer ernstig zijn.”

De staatssecretaris voor immigratiezaken, Liam Byrne, onderstreepte op zijn beurt in een reactie dat het slechts om projecties gaat. Volgens hem geven ze wel aan dat er dringend moet worden gekeken naar de voorwaarden waaronder immigranten van buiten de Europese Unie worden toegelaten. De Conservatieve oppositie dringt al geruime tijd aan op het vaststellen van een quotum voor zulke immigranten.

De toename van het aantal gepensioneerden is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een hogere levensverwachting als gevolg van verbeterde medische zorg. De vruchtbaarheid van Britse vrouwen is de afgelopen jaren juist weer licht toegenomen, mede onder invloed van veel genaturaliseerde immigranten. Die hebben meestal meer kinderen dan autochtone Britten.

Het aandeel van de 65-plussers in de bevolking is in Groot-Brittannië dit jaar gestegen tot 16 procent, net iets meer dan dat van kinderen beneden de 16. In absolute zin zal het aantal Britse kinderen overigens ook blijven stijgen, maar minder snel dan dat van de 65-plussers.

In Nederland zijn geen direct vergelijkbare cijfers beschikbaar. Volgens het CBS is het aandeel van Nederlanders beneden de 20 jaar 24,2 procent. Dat van mensen boven de 65 jaar 14,5 procent.