Zinloze verlenging

De missie in Uruzgan is te duur en onderbemand. We zijn er met 1.200 man, terwijl we 3.000 militairen nodig hebben. De kosten bedragen circa 1 miljard euro.

En dus lekt er een advies uit van opperbevelhebber Dick Berlijn waarin hij voorstelt om de missie te verlengen met 600 man in plaats van 1.200. De andere helft vullen we aan met Georgische troepen en misschien mogen we de pezige Gurkha’s nog een tijdje in bruikleen houden van de Engelsen.

De gebeden van Wouter Bos lijken te zijn verhoord: afgelopen weekeinde pleitte de vicepremier in NRC Handelsblad voor een grotere waardering van het politieke compromis. Het advies van Berlijn lijkt een prachtig compromis: de ene helft is voor het terughalen van de troepen, de andere helft is voor blijven. Dus trekken we half terug.

Wat gaan die 600 militairen eigenlijk doen? De inktvlekstrategie uitdiepen? Krijgen ze een cursus om twee keer zo snel te werken? Als het aan de bevolking in Uruzgan ligt, dan gaan de Nederlandse soldaten óf fatsoenlijk oorlog voeren of ze pakken hun spullen, zoals een ontluisterende documentaire van NOVA afgelopen week liet zien.

Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) gaf intussen aan ook hulp te willen geven aan landen die geteisterd worden door conflicten, zoals Soedan. Dat past goed bij het advies dat oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve voor de WRR uitbracht. Vredesmissies vereisen een lange voorbereiding en duren minimaal tien jaar. Ze vereisen bovendien een goede kennis van de cultuur van het te helpen land en zouden meer nadruk moeten leggen op het bewaken van de orde door politie en justitie.

Het geven van gerichte ontwikkelingshulp om vervolgens een blijvende verantwoordelijkheid voor de orde in die landen te aanvaarden, heeft veel meer zin dan een missie, die het militaire apparaat financieel en moreel de afgrond in stort, te verlengen. Om het paradoxaal te formuleren: de Afghaanse oorlog valt voor Nederland niet te winnen, maar de vrede op termijn misschien wel. Die vrede vraagt om een tienjarenplan, om politietraining, en om een blijvende relatie met de Afghanen. Niet om een zinloze verlenging van een zinloze missie.

Menno van der Veen

Publicist en programmamaker.

    • Menno van der Veen