Wat is er tegen een krimpende bevolking?

In een artikel in NRC Handelsblad van 17 oktober wordt ons onder anderen door Jacques Delors een rampzalig toekomstscenario voor de EU voorgeschoteld omdat de EU afstevent op een krimpende beroepsbevolking; te weing baby`s en te veel 65-plussers waar Delors zelf ook toe gaat behoren.

Ik snap ook wel dat je met een kleinere bevolking minder wegwerpartikelen kunt verkopen en minder fossiele brandstoffen in auto`s kunt verstoken. Maar wat is daar mis mee? De wereld gaat naar de gallemiezen doordat er veel te veel mensen zijn die als een sprinkhanenplaag over de aarde trekken. Nu lijkt er een kentering te komen en is het weer niet goed.