Wat bezielt provincie met treinlijntje door Leiden?

Het is onbegrijpelijk waarom het provinciebestuur veel geld weggooit aan een treinlijn die niemand wil en daarbij de Leidse gemeentepolitiek op haar kop zet met belachelijk machtsvertoon (NRC Handelsblad, 16 oktober). De argumenten van de provincie heb ik goed gelezen maar die snijden helemaal geen hout.

Geen enkele Gouwenaar gaat met de nieuwe lijn naar de Leidse winkels van Zeeman, Hema enzovoorts, want hij heeft die ook in Gouda. De prachtige musea van Leiden liggen vlakbij het station. Wat bezielt de provincie?

Een deskundige vertelde me dat de achterliggende oorzaak ligt in de wens van provinciebestuurders om - naast de bestaande trein van de NS - nu ook een eigen provinciaal lijntje aan te leggen. Zou dit echt waar kunnen zijn? Een onderzoek naar deze kwestie zou het lokale belang ver overstijgen.

    • Eep Francken Leiden