Turkije hoopt op politieke uitweg

De Iraakse regering zal actief meewerken aan het uitschakelen van Koerdische rebellen van de PKK die aanvallen uitvoeren op Turks grondgebied. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ali Babacan, heeft dat vanmiddag te horen gekregen in Bagdad. Zijn Iraakse gastheer, minister Hoshiyar Zebari, zei op een persconferentie na afloop van hun ontmoeting dat Irak de bewegingsvrijheid van de PKK-strijders zal beperken. Ook zal Irak de financiering van de PKK belemmeren.

Minister Babacan was vanochtend naar Irak gevlogen in wat algemeen gezien wordt als een laatste poging om via diplomatiek overleg de crisis rond de Koerdisch-extremistische PKK in Noord-Irak op te lossen. Babacan zei gisteren dat Turkije alle mogelijke politieke wegen zal bewandelen voordat het Noord-Irak binnenvalt. De PKK stelde gisteren een staakt-het-vuren voor maar daar zal Turkije, net als in het verleden, niet op ingaan omdat het de PKK als een terroristische organisatie beschouwt.

Nog steeds is de schok in Turkije groot over het sneuvelen van twaalf soldaten in een treffen met de PKK, zondag bij de grens met Irak. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de PKK ook een achttal militairen gevangen heeft genomen. Aanvankelijk werd dit ontkend. Maar gisteren werd een verklaring uitgegeven waarin staat dat van een aantal militairen niet kan worden vastgesteld waar zij zijn. Gisteren ook begonnen op aan de PKK gelieerde internetsites de namen van de – naar het zich laat aanzien – gevangengenomen militairen te circuleren.

Alleen al door de druk van de publieke opinie kan de regering niet ingaan op het PKK-aanbod van een staakt-het-vuren. De PKK eist dat de Turkse strijdmacht haar niet langer aanvalt en wil daarnaast dat de Koerden in Turkije hun „rechten” krijgen. In Turkije is het aanbod van de PKK, die overigens laat weten terug te vechten als haar aanhangers worden aangevallen, geen groot nieuws. Een lange reeks van regeringen heeft voorstellen van een wapenstilstand steeds afgewezen.

Een oplossing lijkt daarom alleen door diplomatiek overleg mogelijk. Het standpunt van de Turkse regering in zulk overleg is simpel: Irak en/of de Verenigde Staten moeten ervoor zorgen dat de PKK in Noord-Irak wordt aangepakt, anders zal het Turkse leger de Koerdische extremisten dat daar zelf doen.

„Als de ontwikkelingen die wij verwachten niet in de komende dagen plaatshebben, dan zullen we zelf onze eigen situatie in de hand moeten nemen”, zei premier Erdogan gisteren, in een verhulde maar desalniettemin duidelijke verwijzing naar een mogelijke Turkse inval.