Stelselwijziging onderwijs is hoog nodig

Tegen tweedeling in de maatschappij en voor de ontwikkeling van de talenten van alle kinderen is heterogeen voortgezet onderwijs noodzakelijk. Rinnooy Kan heeft gelijk (Opiniepagina, 4 oktober).

Er is meer nodig. Laten we stoppen met geklaag over slecht rekenen, niet genoeg wiskunde, te weinig les en de roep om meer toetsen. Onbekookte inzichten zoals `50 procent hoger opgeleid`, een leerplichtverhoging tot 18 jaar, de nadruk op de startkwalificatie en gepraat over de kenniseconomie zijn slecht voor het onderwijs. Is het onderwijs er voor de economische groei? We willen toch vooral een vredige, harmonieuze samenleving?

Volgens de waan van de dag is het Nederlandse onderwijs in een deplorabele staat. Het is niet zo. Het onderwijs wordt opgezadeld met de enorme groei van het bevolkingsdeel van buitenlandse afkomst en lijdt onder slecht beleid voor de mensen die onderwijs geven.

Er is de waan dat er te veel veranderd is in het onderwijs. Het onderwijs is minder veranderd dan de omringende wereld. Het onderwijs heeft geen last van veel veranderingen maar van stagnatie.

Laten de vermaledijde onderwijsmanagers, meestal bevlogen, deskundige pedagogen, zich over dit soort zaken uitspreken in plaats van zich te verschuilen.

Rinnooy Kan constateert dat instelling van het vmbo en de fysieke scheiding van dit onderwijs van havo- en vwo-onderwijs kwalijke gevolgen heeft. Dat is een hard gelag. Als echter een stelselwijziging verkeerd uitpakt, dan moet niet worden gepapt en nat gehouden. Dan is opnieuw een stelselwijziging nodig. Het voorstellen van zo`n stelselwijziging vereist politieke moed.

    • Robbert Knoppert Auteur van Edutopia