Nieuwe roman verbeeldt Brouwers’schrijverschap

In het oeuvre van Jeroen Brouwers draait het steeds om bevrijding, zo schrijft Arjen Fortuin. En in zijn nieuwste roman, Datumloze dagen (Atlas € 18,50) verschijnt voor het eerst een waarlijk bevrijd personage, in de vorm van de zoon van de verteller. Deze Nathan bezit een ‘heftig en hartstochtelijk karakter’, is ‘nerveuzig, driftig, rusteloos, polemisch en anarchistisch’.

In die woorden omschreef Brouwers zelf al eens zijn schrijverschap. ‘Deze Nathan kan dus niet anders worden geïnterpreteerd dan als een verbeelding van een schrijverschap’, concludeert Fortuin. ‘Als de vader de tobber Jeroen Brouwers is. dan is Nathan de schrijver Jeroen Brouwers. Datumloze dagen gaat zo niet alleen over de relatie tussen een vader en een zoon, maar vooral over Brouwers’ schrijverschap en hoe hij zich daar zelf toe verhoudt.

[...] Als je deze metafoor tot het einde van de roman serieus neemt dan dringt zich een onaangename conclusie op: dat dit niet alleen de nieuwste, maar ook de laatste roman van Jeroen Brouwers is. [...] Nu is Brouwers er de man niet naar om zich ergens toe te laten dwingen, zeker nu hij eindelijk een bevrijd personage heeft geschapen. Toch zou je hopen dat de cirkel van dit schrijverschap niet zo rond is als het nu lijkt.’