Minister Plasterk verdient meer krediet

Het is mij te gemakkelijk om minister Plasterks plannen voor het omzetten van de basisbeurs in een lening bij voorbaat af te schieten. De basisbeurs voorziet een student niet alleen in zijn bestaan, maar werkt ook remmend op de studieprestaties.

De Bengaalse hoogleraar Economie Muhammed Yunus toonde aan dat leningen, of microkredieten aan kleine zelfstandigen in ontwikkelingslanden, meer effect hebben dan giften. Een lening brengt namelijk de verantwoordelijkheid met zich mee om deze ook af te lossen. Deze verantwoordelijkheid werkt inspirerend en helpt de armsten een bestaan op te bouwen.

Dat kredieten ook voor studenten motiverend kunnen zijn, blijkt in de Verenigde Staten. Wat mij opviel aan Amerikaanse universiteiten is de toewijding van de studenten. Zij steken zich vaak diep in de schulden om de hoge collegegelden te kunnen betalen, wetende dat een goed afgeronde studie later veel geld oplevert. De studieschuld werkt motiverend en zorgt voor een instelling waar menig Nederlandse student een voorbeeld aan kan nemen. De hoge Amerikaanse collegegelden hebben een keerzijde. De universiteiten daar zijn, in tegenstelling tot Nederland, niet voor iedereen toegankelijk. Het omzetten van de basisbeurs in een (rentevrije) lening hoeft geen extra drempels op te werpen. Er moet wel een einde komen aan de calvinistische watervrees voor het afsluiten van leningen, zeker als het gaat om een investering in je eigen toekomst.