Minder vogels en vlinders op de hei

Voorburg. De heidegebieden in Nederland staan onder druk. Karakteristieke diersoorten verdwijnen doordat de gebieden steeds droger worden en er meer bos en gras staat. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De populaties van enkele diersoorten op de hei namen sinds 1990 af met ongeveer 65 procent. Vooral vogels en dagvlinders op open, droge heidegebieden komen minder vaak voor. De duinpieper en de klapekster zijn helemaal verdwenen. Broedvogels als de korhoen nemen in aantal af.