CO -concentratie stijgt sneller dan verwacht 2

De CO2-concentratie van de atmosfeer stijgt veel sneller dan werd verwacht. De snelheid waarmee zij tussen 2000 en 2006 toenam heeft zich niet eerder voorgedaan sinds het begin van de waarnemingen in 1959. De huidige CO2-concentratie is met een waarde van 381 ppm (delen per miljoen) de hoogste van de afgelopen 650.000 jaar.

Dit meldt een internationaal team onderzoekers in de online-editie van de Proceedings of the National Academy of Sciences. Het artikel bevestigt, met andere metingen, een publicatie van hetzelfde blad in mei van dit jaar. CO2 is het belangrijkste broeikasgas van de de drie (CO2, methaan en lachgas) waarop de mens invloed heeft. Het ontstaat bij de verbranding van kolen, olie en aardgas en komt vrij bij productie van cement.

De onderzoekers vinden drie verklaringen voor de ongekend snelle stijging van de CO2-spanning: de wereldwijde economische groei, het onverminderd beroep dat de economieën doen op fossiele brandstof en een afnemende opname van CO2 door oceanen en vegetatie. Een steeds groter deel van het vrijgekomen CO2 blijft in de atmosfeer achter.

De onderzoekers onderstrepen dat in bijna alle toekomst-scenario’s wordt aangenomen dat de koolstof-afhankelijkheid van de economieën (uitgedrukt in tonnen koolstof per bruto mondiaal product) geleidelijk zou gaan dalen. In werkelijkheid is sinds een paar jaar een omgekeerde trend zichtbaar.