Bin Laden roept op tot eenheid

Osama bin Laden heeft de sunnitische opstandelingen in Irak opgeroepen om hun tribale en nationalistische meningsverschillen terzijde te schuiven en om één front te vormen in de strijd tegen de Amerikaanse troepen. Hij zegt ook dat sommige aan Al-Qaeda gelieerde groeperingen „fouten” hebben gemaakt door hun fanatisme, waardoor de eenheid onder de opstandelingen wordt ondergraven.

In een aan hem toegeschreven mondelinge verklaring, die gisteren werd uitgezonden door de Arabische nieuwszender Al-Jazeera, zegt Osama dat „het belang van een islamitische natie” dat van een individuele groep „overstijgt”, en verder reikt dan dat van een staat.

Het is onduidelijk waar en wanneer Osama zijn boodschap heeft ingesproken. Ook is er nog geen onafhankelijk bevestiging dat het inderdaad de stem van Osama is, die is te horen.

De laatste keer dat Osama van zich liet horen was op 20 september toen hij opriep tot een heilige oorlog tegen de Pakistaanse president Pervez Musharraf.

In zijn nieuwe oproep tot de Iraakse strijdgroepen verwijt hij „sommige” van hen „nalatig” te zijn geweest in het uitoefenen van hun plicht, namelijk bij het sluiten van de gelederen. „Pas op voor verdeeldheid. Moslims verwachten van jullie dat jullie je verenigen onder één vaandel om te strijden voor het ware geloof.”

Osama neemt het woord ata’assub in de mond, fanatisme, om het vooropstellen van het eigenbelang door sommige aan Al-Qaeda gelieerde groepen te bekritiseren. „Mijn broeders in de heilige strijd in Irak, jullie vormen een volk dat complimenten en lof verdient. Jullie hebben jullie glorieuze plicht goed vervuld door de vijand te bestrijden. Maar sommigen van jullie blijven in gebreke bij het vervullen van een andere glorieuze plicht: je te verenigen als één, zoals God wil.”

Volgens Anthony Cordesman van het Center for Strategic and International Studies in Washington, lijkt de onderliggende boodschap van Osama te zijn dat Al-Qaeda zich minder arrogant moet gedragen en zijn houding moet matigen om andere sunnitische groepen niet van zich te vervreemden. (AP, BBC)