Begrotingstekort eurolanden daalt

Brussel. De begrotingstekorten van de 27 landen van de Europese Unie zijn vorig jaar gemiddeld gedaald tot 1,6 procent van het bruto nationaal product (bnp). In 2005 bedroeg dit tekort nog 2,4 procent. Voor de dertien landen waar met de euro wordt betaald, daalde het tekort van 2,5 procent naar 1,5 procent. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van Eurostat. De staatsschulden van de eurolanden daalden licht van 70,3 procent van het bnp in 2005 tot 68,6 procent vorig jaar. Voor alle lidstaten gezamenlijk ging het gemiddelde omlaag van 62,7 procent in 2005 naar 61,4 procent. Nederland had vorig jaar een staatsschuld van 47,9 procent van het bnp. Landen in de Europese Unie worden geacht hun begrotingstekort onder de 3 procent van het bnp te houden. De dertien eurolanden, waaronder Nederland, kunnen boetes verwachten als deze grens overschrijden.