Beck wint machtsstrijd in SPD

De machtsstrijd in de sociaal-democratische SPD over de vraag of de partij moet doorgaan met economische hervormingen, is gewonnen door partijvoorzitter Kurt Beck. Hij wil de hervormingsagenda grotendeels terugdraaien.

Zijn tegenstander, vicekanselier Franz Müntefering, heeft zich steeds verzet tegen Becks plannen om uit politieke overwegingen eerder ingevoerde sociaal-economische veranderingen, zoals korter durende werkloosheidsuitkeringen, ongedaan te maken. Maar gisteren werden Becks voorstellen met vijfenveertig tegen twee stemmen door het SPD-bestuur aangenomen. De plannen hoeven nu alleen nog maar te worden goedgekeurd door de partijleden, die aanstaand weekeinde in Hamburg hun jaarcongres houden. De verwachting is dat de basis van de partij massaal haar voorzitter zal steunen.

Franz Müntefering, die behalve vicekanselier ook minister van Arbeid en Sociale Zaken is, heeft een pijnlijke nederlaag geleden door de afloop van de stemming in het Berlijnse Willy Brandt Huis, waar het partijbestuur zetelt. Politiek is hij in een vacuüm beland. Naar eigen zeggen denkt hij niet aan aftreden, maar hij is met zijn opstelling zó geïsoleerd komen te staan, dat te vrezen valt voor zijn gezag als prominent SPD’er en zijn effectiviteit als bewindsman. „Müntefering is de man van gisteren”, zei een SPD-lid na afloop van stemming.

Een compromis bleek niet mogelijk wegens de onverzoenlijkheid van zowel Beck als Müntefering. Beck, die zich tot voor kort nauwelijks wist te profileren, heeft in het terugdraaien van de hervormingen een politieke reddingsboei gevonden. Müntefering is er op zijn beurt van overtuigd dat Duitsland moet doorgaan met het saneren van de verzorgingsstaat, om de gevolgen van de vergrijzing en de globalisering te tegen te gaan.

Het hart van Becks plannen is de periode waarvoor 50-plussers een werkloosheidsuitkering krijgen. Die is volgens hem te kort en moet twee jaar worden.

Als de SPD-partijleden dit weekend de antihervormingsagenda aannemen, zou dat een trendbreuk betekenen met de afgelopen jaren. Dit kan de regeringscoalitie van CDU/CSU en SPD onder druk zetten.