Armando Museum geheel uitgebrand

Waldstück van Armando, mogelijk verloren gegaan bij de brand.

Het Armando Museum in Amersfoort is gistermiddag geheel uitgebrand. Alle tentoongestelde kunstwerken zijn waarschijnlijk verloren gegaan. De objecten hadden volgens het museumbestuur een verzekeringswaarde van 3 miljoen euro. Niemand raakte gewond.

Het museum was gevestigd in de negentiende-eeuwse Elleboogkerk in het oude centrum van de stad. Het vuur sloeg over naar twee belendende panden, waaronder een dagopvang voor gehandicapten. Beide panden brandden uit. Voor twee panden daarnaast werd gisteravond nog altijd gevreesd. De toren van de kerk stond nog op instorten.

De brandweer zegt dat de oorzaak van de brand nog onbekend is. Volgens Eduard van Beyma, secretaris van het bestuur van het Armando Museum, lijkt het erop dat de brand bij het dak is begonnen. Daar werd momenteel gewerkt in verband met schilderwerkzaamheden.

Armando (1929) is bekend als schilder, beeldhouwer en schrijver. In het museum was de tentoonstelling Armando in het woud, met vooral bosschilderingen. Voor de expo was veel werk van andere kunstenaars in bruikleen, van onder anderen Hercules Segers, M.A. Koekkoek en Jacob van Ruisdael. Van Armando waren 21 schilderijen, één sculptuur en documentatie in het museum aanwezig. Veel ander werk ligt elders in een depot en bleef ongedeerd. Armando liet weten het verschrikkelijk te vinden dat „alles verloren is gegaan”.