Winst populisten in Zwitserland

De rechts-populistische Volkspartij SVP heeft gisteren de parlementsverkiezingen in Zwitserland gewonnen. De partij, die in 2003 al de grootste van het land werd, ging van 26,7 naar 29 procent. Nooit eerder kreeg een Zwitserse partij zoveel stemmen.

De overwinning van de SVP gaat vooral ten koste van de socialisten. Zij verloren vooral aanhang in de grote steden en zakten van 23,3 naar 19,1 procent. Maar zij blijven de tweede partij. De liberalen, die ook minder stemmen kregen, en christen-democraten scoorden rond de 15 procent. De Groenen groeiden van 7,4 naar 11 procent.

Hoewel de SVP nu 62 van de 200 parlementszetels bezet, verandert in de rangorde van de partijen niets. De kans lijkt aanwezig dat de vier grootste partijen traditiegetrouw een regering met zeven ministers proberen te vormen. De SVP zal proberen een zwaarder stempel te drukken op de samenstelling en koers van zo’n regering. Daardoor nemen de politieke en persoonlijke spanningen tussen de ministers (de SVP had er tot nu toe twee) waarschijnlijk toe.

De winst van de SVP kwam tot stand na controversiële advertentiecampagnes en wetsvoorstellen om minaretten te verbieden en criminele jongeren van buitenlandse komaf met hun hele familie het land uit te zetten. ’s Lands antiracismecommissie heeft de partij vanwege dit soort voorstellen „xenofoob” genoemd.

Partijleider Uelf Maurer zei dat de belastingen verder omlaag moeten en dat alles gedaan moet worden om Zwitserland buiten de EU te houden.

De SVP is sterker in Duitstalig Zwitserland dan in de Italiaanse en Franse taalgebieden. Aanvankelijk scoorde de partij vooral bij agrariërs en kleine middenstanders. Omdat de partij economisch ultraliberaal is en minder overheid wil, sloten veel geslaagde zakenlui zich bij de SVP aan – partijboegbeeld en minister van Justitie Christoph Blocher is zelf miljardair. De laatste jaren voert de partij echter vooral campagne tegen buitenlanders, en vooral moslims. Daarmee wordt ze ook populair bij ontgoochelde socialisten met lagere inkomens.