Universiteiten willen geen hoog collegegeld voor lerarensalaris

Amsterdam. Universiteiten keren zich tegen een eventuele verhoging van het collegegeld om hogere lerarensalarissen te betalen. Alleen als daarmee het onderwijs beter wordt, is een hoger collegegeld te verdedigen, vindt Sijbolt Noorda, de voorzitter van de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU). Noorda zei dat gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. Hij vindt dat het kabinet minister Ronald Plasterk (Onderwijs) te hulp moet schieten in diens speurtocht naar een 1 miljard euro om de lerarensalarissen op te krikken. De Tweede Kamer wees vorige week het idee om daarvoor de basisbeurs voor studenten te schrappen af. Noorda denkt dat het onmogelijk is om op de onderwijsbegroting 1 miljard euro voor de leraren te vinden. Dat bedrag is volgens de commissie Rinnooy Kan per jaar noodzakelijk om de financiële positie van de leraar te verbeteren. Het lerarenbestand vergrijst ernstig en er komen te weinig jonge leraren bij. Noorda denkt dat Plasterk niet meer dan 100 à 200 miljoen op zijn begroting voor de leraren kan vinden. Het kabinet wil begin november een beslissing over het lerarenbeleid nemen.