Strengere eisen aan info op web

Wie persoonlijke gegevens van derden zonder toestemming op internet zet, overtreedt de privacywetgeving. Dat blijkt uit de nieuwe richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Publiceren moet een duidelijk doel hebben – ook gegevens overnemen mag niet meer zomaar.

pagina 27