retour den haag-brussel

Discussie met Defensieminister Van Middelkoop Foto WFA WFA48:CHRISTELIJK SOCIAAL JONGERENCONGRES:ROTTERDAM;21APR2007- In Rotterdam werd zaterdag het tweede CSJC-congres gehouden over jongeren en solidariteit in de 21e eeuw, georganiseerd door CDJA (CDA-jongeren), CNV Jongeren, JongGMV (werknemers- en werkgevers) en PerspectieF (ChristenUnie jongeren). Het thema van dit congres was 'What's in it for me', inspelend op de trend dat jongeren (maar ook ouderen) in de keuzes die ze maken in het leven steeds meer een afweging lijken te maken tussen economisch rendement en het nastreven van hun idealen. Zo ziet vrijwilligerswerk er tegenwoordig anders uit, geen jarenlange functies maar afgebakende projecten. Die ook een mooie vermelding op de cv of een interessant netwerk op kunnen leveren, een 21e eeuwse invulling van het begrip solidariteit. De deelnemers luisterden naar sprekers als premier Balkenende, minister van defensie Van Middelkoop, CNV-voorzitter Rene Paas, oud-ondernemer en evangelist Willem den Hertog en gingen met hen in debat. In een lagerhuisdebat debatteerden de Twee-Kamerleden Jules Kortenhorst (CDA) en Stef Blok (VVD), presentator Arie Boomsma, ICS-voorzitter Cors Visser, Marije Mulder van de stichting LaLuz die bemiddeld bij vrijwilligerswerk voor hoogopgeleiden en CNV-voorzitter Rene Paas. De workshops lieten de congesdeelnemers door middel van een spel kennis maken met elkaar en met hoe de andere deelnemers over solidariteit denken. Foto: Minister Eimert van Middelkoop in discussie met jongeren tijdens de lunch op het balkon van restaurant Engels, vlak voor zijn spreekbeurt.WFA/sd/str. Dirk Hol WFA WFA

CU-jongeren kijken anders naar Jeruzalem

Het ging weer over Israël, toen de jongeren van de ChristenUnie dit weekend bijeenkwamen in Doorn. Het congres van jongerenorganisatie Perspectief nam een document over dit onderwerp aan wat nog tot veel rumoer in de moederpartij zal leiden. De jongeren willen dat de ChristenUnie niet langer uitdraagt dat Jeruzalem de „ongedeelde hoofdstad” van Israël is. Dat zou „geen vruchtbare basis voor vrede” in Israël bieden, aldus het document. Voorzitter Rogier Havelaar: „De partij hoort zich niet uit te spreken over Jeruzalem. Hiermee gaan we het Israël-standpunt ook in de ChristenUnie bespreken.”

In het laatste verkiezingsprogramma stond nog een passage over Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Maar dat zal, als het aan de jongeren ligt, snel veranderen. Israël is al sinds de oprichting een gevoelig thema bij de protestantse fusiepartij van RPF en GPV. Een groot deel van de leden, vaak voormalige RPF’ers, ziet het als het beloofde land met Jeruzalem als hoofdstad. Een ander deel, vaak de GPV’ers, vinden dat een Nederlandse partij daarover geen mening mag hebben. De emoties over dit onderwerp lopen altijd snel op. De pro-Israëlische jongerenorganisatie Isreality trekt in een open brief aan Perspectief een parallel met de situatie van de joden ten tijde van het Oude Testament. Die sloten soms vrede met buurlanden, maar riepen daarmee de toorn Gods over zich uit, zo schrijven zij. (GV)

Rare Friezen in politiek

Geteld: 224 Tweede Kamerleden, 36 bewindslieden en 82 Eerste Kamerleden. Sinds 1814 zijn er in totaal 296 Friezen actief geweest in de Nederlandse politiek. Journalist Marcel de Jong, die tien jaar lang als Haags correspondent van de Leeuwarder Courant op het Binnenhof rondliep, verlaat zijn post met de publicatie van De Friese maffia, een politieke geschiedenis met beroemde Friezen als Troelstra en Vondeling in de hoofdrol. De Jong turfde archieven, memoires en handelingen door en verzamelde zoveel mogelijk „leuke verhaaltjes”, zei hij tijdens de presentatie van zijn boek vorige week in Nieuwspoort. Want „niemand is geïnteresseerd in politiek”.

„Typisch Marcel”, glimlachte een dame in het voornamelijk met Friezen gevulde zaaltje. En typisch Fries: ook De Jong kwam tijdens het schrijven tot de conclusie dat Friezen inderdaad, zoals het cliché luidt, nuchter en koppig zijn. „En sommigen zijn ook echt een beetje gestoord”, voegde hij toe. „Die Gerbrandy, dat wás me een rare vogel...”

Het eerste exemplaar was voor minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA): vanwege zijn functie, vanwege zijn partij én omdat Verhagen bekend staat als een trouw en zorgvuldig lezer van regionale kranten.

Dat is slim, volgens hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Rimmer Mulder. De regionale media zijn de „thermometers” van het land, „stevig tussen de billen van de bevolking geklemd”. Wie zijn kiezers wil snappen, heeft niets aan het „kluitjesvoetbal van de nationale media”. (SHvV)

‘De Friese maffia’, 240 p’s, is verschenen bij de Friese Pers Boekerij.

Rita scheurt ook JOVD

De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, heeft het vertrouwen opgezegd in vice-voorzitter Machteld Vlaanderen. Oud VVD-lid Rita Verdonk kreeg afgelopen vrijdag het logo voor haar nieuwe beweging Trots op Nederland overhandigd – mede door Vlaanderen. „Onze leden sympathiseren met de ideeën van Rita”, aldus Vlaanderen in De Telegraaf.

Hiermee ging de vice-voorzitter haar boekje te buiten. „Door de schade die dit artikel de JOVD heeft berokkend is het vertrouwen in Machteld opgezegd,” aldus voorzitter Koebrugge. (MW)

Bijdragen: Guus Valk, Sandra Heerma van Voss en Marije Willems.