Online foto plaatsen? Let op privacy!

Persoonsgegevens op internet moeten zorgvuldig worden behandeld. Dat staat in een nieuwe richtlijn.

Hoe werkt het en kán iedereen zich er aan houden?

Scholen die namen en foto’s van leerlingen en leraren online zetten moeten oppassen. Dat geldt ook voor werkgevers die hun personeel online voorstellen en ieder ander die persoonsgegevens van derden digitaal openbaart. Als zij vooraf geen toestemming vragen voor de publicatie van persoonlijke informatie en hun sites niet afschermen voor zoekmachines dan overtreden ze de privacywetgeving. Dat valt af te leiden uit de nieuwe richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

In deze richtsnoeren wordt de al jaren bestaande Wet bescherming persoonsgegevens toegepast op internet. De privacytoezichthouder legt uit wat wel en niet mag en geeft mensen die menen dat hun privacy is geschonden tips om de inbreuk te voorkomen.

Het CBP vindt dat persoonsgegevens op internet zorgvuldig behandeld moeten worden. „Publicaties op internet zijn over het algemeen wereldwijd 24 uur per dag toegankelijk voor een potentieel zeer omvangrijk en divers publiek”, stelt het college. „Voor mensen van wie persoonsgegevens op internet staan, kunnen de consequenties groot zijn, bijvoorbeeld als het gaat om onbewezen verdenkingen of intieme details uit de persoonlijke sfeer. Zelfs als de gegevens op zichzelf juist zijn, kan door de publicatie op internet een onvolledig beeld ontstaan van iemand met een negatieve beoordeling tot gevolg.”

Websitebeheerders en anderen die gegevens online publiceren hebben de plicht om zorgvuldig met die gegevens om te gaan. Ze mogen niet zonder toestemming van de betrokkenen gegevens van andere sites overnemen. Ze moeten ook een duidelijk doel hebben als ze persoonsgegevens publiceren. Op verzoek van leden moeten forumbeheerders bijvoorbeeld onjuiste of verouderde informatie verwijderen.

Maar ook een publicatie volgens de nieuwe regels kan in strijd zijn met de privacywetgeving. Discussieforums, profielensites, foto/videosites en andere sites die persoonsgegevens bevatten moeten er namelijk ook voor zorgen dat zoekmachines geen gegevens kunnen overnemen. Toestemming vragen aan iedereen van wie privégegevens op de site staan voor opname in zoekmachines, kan ook.

De meeste sites staan gewoon open voor zoekmachines. Vaak is dat een bewuste keuze omdat via zoekmachines veel extra bezoekers getrokken worden die weer voor extra advertentie-inkomsten zorgen.

„Technisch gezien is het eenvoudig om een site of een individuele webpagina met persoonsgegevens af te schermen voor zoekmachines”, zegt perswoordvoerder Koosje Verhaar van het College Bescherming Persoonsgegevens. „In de richtsnoeren leggen we precies uit hoe dat moet.”

Privacydeskundige en hoogleraar Regulering van technologie Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg noemt het „naïef” om te denken dat alle eigenaren van sites zich zullen houden aan de richtsnoeren.

„Zo werkt het internet niet. De richtsnoeren bevatten een aantal goede tips, maar het internet is er juist op gericht dat mensen zoveel mogelijk informatie met elkaar uitwisselen”, meent Koop. Het college zou zich volgens hem meer moeten richten op het grootschalig misbruik van persoonsgegevens.” Ook meer voorlichting zou nuttig zijn, zegt Koops. „Mensen moeten er zich meer van bewust zijn wat er kan gebeuren met hun privégegevens op het internet.”

De meeste sites voldoen niet aan de richtlijnen van het college, zegt juridisch onderzoeker Joris van Hoboken van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. „Het CBP lijkt te denken, laten we er voor zorgen dat beheerders van websites zich meer aan de regels gaan houden. Dat is natuurlijk goed. Maar ik denk dat je realistisch moet zijn en moet vaststellen dat een groot deel van de persoonsgegevens online niet rechtmatig gepubliceerd is. Het zijn zoekmachines die dat probleem duidelijk maken.”

Van Hoboken vindt dat de informatievrijheid voorrang moet krijgen: „Zoekmachines zijn voor de toegang tot informatie op het web een zegening. Je moet ze behalve in bijzondere gevallen niet aansprakelijk maken voor wat er allemaal op het web staat.”

De volledige tekst van de richtlijn staat onder andere op www.mijnprivacy.nl

    • Marie-José Klaver