Northern Rock grijpt niet hard genoeg in in top

Het wegsturen van Matt Ridley als president-commissaris van Northern Rock lijkt een klassiek geval van ‘te weinig’ en ‘te laat’.

Een bestuurswisseling bij de Britse kredietverstrekker leek zeer voor de hand te liggen, nadat een strategische miskleun de bank voor zijn voortbestaan afhankelijk had gemaakt van staatssteun. Als president-commissaris was Ridley een voorname kandidaat voor de schopstoel. Maar door pas een maand na de ramp in actie te komen en de functionarissen te sparen die verantwoordelijk waren voor de crisis, heeft de bank zich weinig ambitieus getoond.

Zeker, de opvolger van Ridley, Bryan Sanderson, lijkt een goede keuze. Na drie jaar president-commissaris te zijn geweest van Standard Chartered moet hij voor de City acceptabel zijn. Als voormalig adviseur van Blair moet hij ook voor de regering door de beugel kunnen. Hij komt zelfs uit het noorden van Engeland, en dat is een extra bonus bij een bank die zijn noordelijke wortels koestert.

Maar het is niet duidelijk waarom Sanderson niet eerder werd geïnstalleerd. Northern Rock had hem al ‘wekenlang’ in de coulissen staan, volgens een ingewijde. Ook is niet duidelijk waarom het bestuur van Northern Rock niet verder gaat in zijn boetedoening voor het op de knieën brengen van de bank. Andere banken die in de problemen zijn gekomen, zoals de Duitse regionale banken Sachsen LB en IKB, hebben hun uitvoerende directeuren razendsnel geloosd.

Dat lijkt niet alleen een verantwoordelijker aanpak, maar het kan het ook makkelijker maken om de rommel op te ruimen. Sachsen werd al een week na slagzij te hebben gemaakt verkocht, en IKB is bijna zover, twee maanden na het oplopen van de averij. Maar Northern Rock, dat al vijf weken in de problemen verkeert, verwacht de komende vier maanden nog geen oplossing. Dat lijkt niet echt een doortastende reactie op de ergste Britse bankencrisis van deze generatie.

Mike Verdin

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld