`Geen kinderbijslag voor probleemjeugd`

Amsterdam. Amsterdam wil bij onwillige ouders van probleemkinderen de kinderbijslag inhouden. Wethouder Lodewijk Asscher (Financiën) wil in plaats daarvan het geld aan een voogd of coach geven die het gezin vervolgens moet begeleiden. Volgens Asscher komen in de hoofdstad enkele tientallen gezinnen hiervoor in aanmerking. De maatregel moet een extra prikkel zijn voor de ouders om hun kinderen aan te spreken op hun wangedrag. ”Het gaat om ouders die zich nergens iets van aantrekken en zeggen dat ze niks met anderen te maken hebben”, aldus de wethouder. De PvdA-politicus kwam een paar jaar geleden al met het voorstel maar door de huidige situatie in stadsdeel Slotervaart, waar groepjes jongeren de laatste dagen voor onrust zorgen, is de urgentie toegenomen. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft als antwoord op Kamervragen al laten weten dat ze welwillend tegenover het plan staat en dat er wettelijk gezien ook mogelijkheden zijn.