Excuses aartsbisschop Ierland voor misbruik

Dublin. De aartsbisschop van Ierland, Sean Brady, heeft dit weekeinde zijn excuses aangeboden voor het ”gruwelijke seksuele misbruik” van duizenden kinderen door Ierse priesters sinds 1940. De aartsbisschop, die volgende maand door paus Benedictus XVI benoemd zal worden tot kardinaal zei dit weekeinde tijdens een mis voor de slachtoffers dat hij zich ”nooit voldoende zou kunnen verontschuldigen tegenover hen die waren toevertrouwd aan de zorg van de kerk”. In Ierland is in 2002 een organisatie opgericht voor de slachtoffers van misbruik door priesters. Daar zijn inmiddels al veertienduizend verzoeken om schadeloosstelling binnengekomen. De Ierse regering schat het totaal van de uit te keren vergoedingen op ruim 1 miljard euro.