Abortusartsen: ook voorlichting voor 25+

RIJSWIJK. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is boos dat mensen boven de 25 jaar straks niet meer terecht kunnen in voorlichtingscentra voor seksualiteit, anticonceptie en abortus, de vroegere Rutgershuizen. Het genootschap heeft daarover een brandbrief naar de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Het ministerie heeft besloten per 1 januari 2008 de aandacht te richten op jongeren tot en met 25 jaar. Wie ouder is, kan alleen nog bij de huisarts terecht voor de zogenoemde eerstelijnsvoorlichting. Als de centra voor seksualiteit, anticonceptie en abortus verdwijnen, ontstaat een grotere druk op tweedelijnszorgcentra zoals ziekenhuizen, aldus het genootschap.