6 LEZING

Misverstanden gezond eten

Utrecht: Aula van het Academiegebouw. Tijd: 20.00u. www.sg.uu.nl

Prof. dr. ir. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid (VU), spreekt vanavond over de vele misverstanden over gezond eten. Eigenlijk weten we al vrij goed wat gezond leven en gezond eten inhoudt, maar worden we toch steeds dikker. Naast misverstanden over gezond eten is er ook veel aan te merken op ons moderne leefpatroon. We zitten veel meer dan vroeger: in de auto, op ons werk, voor de tv. Overigens is dat voor de economie vaak voordelig. Maar veelal niet voor onze gezondheid. Seidell doet onderzoek hiernaar, en spreekt de overheid aan hier iets aan te doen.