VS scherpen sancties tegen Birma aan

President George W. Bush heeft gisteravond nieuwe Amerikaanse sancties tegen de Birmese junta aangekondigd, omdat die weigert gevolg te geven aan de oproep van de internationale gemeenschap de „kwaadaardige vervolging” van de bevolking te staken.

Het pakket Amerikaanse maatregelen tegen de junta is het tweede in een maand. Bush zei dat hij nog eens elf Birmese leiders op een zwarte lijst zet. Deze leiders worden, net als de machthebbers die al op de lijst stonden, gestraft met financiële sancties en zijn niet welkom op Amerikaans grondgebied. Hij zei ook het ministerie van Handel opdracht te hebben gegeven de controle op de export naar Birma te verscherpen.

Bush riep China, India en andere landen in Zuidoost-Azië op „hun eigen wetten en beleid” ten aanzien van Birma te herzien. „Birma’s leiders gaan door met het negeren van de rechtvaardige eisen van de wereld om met hun kwaadaardige vervolging op te houden”, aldus Bush. „Ze gaan door met hun verwerping van de duidelijke wil van het Birmese volk.”

Bush’ maatregelen komen na weken van internationale pogingen om de junta ertoe te brengen zich te matigen na hun harde optreden tegen demonstrerende monniken en burgers en een dialoog te openen met het oppositie onder Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Die pogingen hebben niet veel succes gehad.

In een VN-rapport over Birma, dat gisteren werd gepubliceerd, staat dat de junta in Birma 1192 politieke gevangenen vasthield voordat het in september tot massale protesten tegen het militaire bewind kwam. Het 19 pagina’s tellende rapport van rapporteur Paulo Sergio Pinheiro, dat al in augustus is opgesteld, beschrijft „een cultuur van willekeur” in Birma, met mensenrechtenschendingen die variëren van willekeurige arrestaties tot landconfiscatie, onaanvaardbare omstandigheden in de gevangenissen en dwangarbeid. Ook gedwongen verhuizing van ‘lastige’ burgers – vooral etnische Karen in het oosten van Birma – naar andere delen van het land maakt deel uit van de praktijken van de junta. Zeker 540.000 mensen zijn daar het slachtoffer van geworden.

In Oost-Birma zijn dit jaar ongeveer 76.000 mensen gevlucht voor het geweld van de junta, zo meldde gisteren de Thais-Birmese hulporganisatie TBBC. Marteling, militaire aanvallen en willekeurige arrestaties zijn de afgelopen twee jaar toegenomen. (AFP, Reuters)