Stabiele normen voor vrachtverkeer handhaven

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de effecten van het toelaten van vrachtwagencombinaties van maximaal 25 meter, in plaats van de nu geldende lengte van 18 meter (NRC Handelsblad, 11 oktober). Zoals opgemerkt, zal de extra concurrentie van het wegtransport de spoorwegen niet welkom zijn, maar er staat meer op het spel. In de eerste plaats zal de beoogde vergroting van vrachtwagens regelrecht indruisen tegen het door de Europese Unie gevolgde beleid om, onder andere om milieuredenen, het zware goederenvervoer over de lange afstand zoveel mogelijk van de weg op de rail te plaatsen.

Ten tweede moet bedacht worden dat ons wegverkeer staat en valt met het bestaan en handhaven van stabiele normen inzake afmetingen van voertuigen, laadgewichten, aslasten, wieldrukken en wat dies meer zij. Deze normen moeten worden gezien in relatie tot de omgeving waar al dat verkeer doorheen komt. Er zijn immers duidelijke grenzen aan de breedte van de weg, de sterkte van wegdek en ondergrond, de maximale belasting van bruggen(!) en viaducten, om maar te zwijgen van de voor het vrachtverkeer dikwijls onderbemeten straten in dorpen, steden en woonbuurten. De Europese Commissie zou er beter aan doen te bezien hoe zij de genoemde normen optimaal kan waarborgen in plaats van ze almaar op te rekken onder pressie van een lobbygroep van transporteurs die slechts oog heeft voor het eigen zakelijk belang op de korte termijn.