Scholen gestraft voor te weinig les

Alle scholen die te weinig lessen geven, komen onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen die meer dan 150 lesuren te weinig geven, krijgen een boete. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren geschreven aan de Tweede Kamer.

Uit een steekproef van de inspectie is gebleken dat één op de vijf middelbare scholen voldoende lesuren programmeert, en slechts één op de vijftien daadwerkelijk voldoende les geeft. Van de 76 onderzochte scholen, zijn er 72 die te weinig lessen geven of hun administratie niet op orde hebben, en om die redenen onder verscherpt toezicht komen te staan. Van deze scholen krijgen er 16 ook een boete. Gemiddeld geven middelbare scholen 52 uur te weinig les.

De maatregelen van de staatssecretaris volgen op een intensieve discussie tussen scholen, ouders en de politiek. Scholen noemen de wettelijk verplichte onderwijstijd buitensporig en zeggen dat ze te weinig bekostiging krijgen om aan de normen te voldoen. Ouders klagen dat hun kinderen te veel thuis zitten.

Van Bijsterveldt stelt dat de middelbare scholen het afgelopen jaar hun gedrag al iets hebben verbeterd. Scholen hebben vooral rond vakanties, toetsweken en vergaderingen meer lessen ingepland. Volgens de staatssecretaris blijkt uit onderzoek van de inspectie dat er een verband bestaat tussen het aantal lesuren en de onderwijskwaliteit. Scholen stellen juist dat de benodigde maatregelen om aan de eisen te voldoen, ten koste gaan van de kwaliteit.

Begin vorig jaar heeft de Tweede Kamer de normen vastgesteld op 1.040 uur per jaar voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, 1.000 uur voor de bovenbouw en 700 uur voor examenkandidaten. Op het mbo krijgen leerlingen 850 uur les en in het praktijkonderwijs 1.000. Nederland staat in de topdrie van Europese landen met de hoogste aantallen wettelijk verplichte lesuren.